Bevolkingsprognose 2012-2060: Model en veronderstellingen betreffende de sterfte

L. Stoeldraijer, C. van Duin, F. Janssen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag/ Voorburg
UitgeverijCentraal Bureau voor de Statistiek
Aantal pagina's32
StatusPublished - 2012

Citeer dit