Beware overestimation of thrombosis in ICU: Mortality is not the only competing risk!

Jaime F Borjas-Howard*, Soerajja Bhoelan, Jasper van Miert, Ruben Eck, Hilde A M Kooistra, Karina Meijer, Vladimir Y I G Tichelaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)78
Aantal pagina's1
TijdschriftThrombosis Research
Volume193
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit