Beweegredenen: redenen om te bewegen. Evaluatie van het curriculum ‘Mobility Opportunities Via Education’ bij kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8 - 15
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie
Volume19
Nummer van het tijdschrift55
StatusPublished - 2007

Citeer dit