Bewegen richting zelfstandigheid, feit of fictie? Onderzoek van het MOVE-curriculum voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)106 - 114
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Ergotherapie
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Citeer dit