Beweging als warming-up voor reïntegratie: de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

J.M.H. Schellekens

OnderzoeksoutputProfessional

725 Downloads (Pure)

Samenvatting

De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reintegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De Witte beschreef dat gedwongen werkloosheid leidt tot lichamelijke deconditionering en achteruitgang in sociaal functioneren en psychische toestand. Uit diverse studies is gebleken dat fysieke reconditionering dit proces kan stoppen en zelfs kan omkeren. Ook de hierna beschreven onderzoeksresultaten, verkregen bij het reconditioneren van personen in de WAO, geven ondersteuning aan dit beeld: “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Reconditionering kan dus gunstig zijn voor het functioneren en welzijn van personen in de WAO, en zeker het overwegen waard ter ondersteuning van reintegratie, het liefst direct voorafgaand of parallel aan een reintegratietraject.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUWV
Aantal pagina's75
ISBN van geprinte versie90-367-1927-5
StatusPublished - 2003

Keywords

  • gezondheidszorg
  • reconditionering
  • WAO
  • reïntegratie

Citeer dit