Bewildering Bs: an impression of the 1st B-Chromosome Conference

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

176 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)328-336
Aantal pagina's9
TijdschriftHeredity
Volume73
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1994

Citeer dit