Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten

OnderzoeksoutputPopular

586 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenLesbrief
UitgeverRijksuniversiteit Groningen
StatusPublished - 2020

Citeer dit