Bewuste bewegingsstrategieën bij de ziekte van Parkinson

    OnderzoeksoutputPopular

    Originele taal-2Dutch
    Mijlpalentype toekennenVoordracht en workshop Bethesdaziekenhuis
    StatusPublished - 8-dec.-2006

    Citeer dit