Beyond being koelies and kantráki: Constructing Hindostani identities in Suriname in the Era of Indenture, 1873-1921

Vertaalde titel van de bijdrage: Voorbij de beelden van 'koelie' en 'kantráki': Constructie van Hindostaanse identiteiten in het tijdperk van contractarbeid, 1873-1921

Margriet Fokken

  Onderzoeksoutput

  2051 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Beyond Being Koelies and Kantráki ontrafelt de positionering van Hindostanen tegenover Britse en Nederlandse koloniale praktijken. Als contractarbeiders verscheept vanuit India naar de Nederlandse kolonie Suriname moesten zij het plantagesysteem rendabel houden na de afschaffing van de slaverij. In dit boek staat het perspectief van Hindostanen zelf centraal. We reizen met ze mee vanaf het moment van recruitering, hun leven in de depots waar ze de overtocht afwachtten, hun reiservaringen op de schepen naar een nieuw en onbekend land, hun aankomst in Suriname, toewijzing aan een plantage en hun keuzes na afloop van het contract voor vestiging in de stad, op het platteland of voor terugkeer naar India. Dit boek gaat over hoe Hindostanen betekenis gaven aan hun leven, aan de mensen om hen heen en de Surinaamse samenleving. Stereotypen maken plaats voor inzicht in de beslissingen van mensen uit hoge en lage kasten, hindoes en moslims, vrouwen en mannen, kinderen en volwassen.
  Vertaalde titel van de bijdrageVoorbij de beelden van 'koelie' en 'kantráki': Constructie van Hindostaanse identiteiten in het tijdperk van contractarbeid, 1873-1921
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bosch, Mineke, Supervisor
  • Mohammed, P., Supervisor, Externe Persoon
  • Gowricharn, Ruben, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Hoefte, R., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • de Jong, Janny, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning5-jul.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit