Beyond connecting the dots: A multi-scale, multi-resolution approach to marine habitat mapping

Karin J. van der Reijden*, Laura L. Govers, Leo Koop, Johan H. Damveld, Peter M. J. Herman, Sebastiaan Mestdagh, Gerjan Piet, Adriaan D. Rijnsdorp, Grete E. Dinesen, Mirjam Snellen, Han Olff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer107849
TijdschriftEcological indicators
Vroegere onlinedatum2-jun.-2021
DOI's
StatusPublished - sep.-2021

Citeer dit