Beyond global management concepts - Industrial reorganization of banks and thrifts in France and Germany

R Wittek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)598-599
Aantal pagina's2
TijdschriftKölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Volume53
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2001

Citeer dit