Beyond No Blame: Practical Challenges of Conducting Maternal and Perinatal Death Reviews in Eastern Ethiopia

AMAN-MAMA Investigators, Abera Kenay Tura*, Sagni Girma Fage, Alexander Mohamed Ibrahim, Ahmed Mohamed, Redwan Ahmed, Tadesse Gure, Joost Zwart, Thomas van den Akker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  68 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)150-154
  Aantal pagina's5
  TijdschriftGlobal health, science and practice
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jun.-2020

  Citeer dit