Beyond the Biopolitics of Capability and Choice in Human Development: Being, Decision and World

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)69-88
  Aantal pagina's20
  TijdschriftMillennium-Journal of international studies
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit