Beyond the gene list: Exploring transcriptomics data in search for gene function, trait mechanisms and genetic architecture

Bregje Wertheim*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelFunctional Genomics
RedacteurenGermana Meroni, Francesca Petrera
UitgeverijInTech
Pagina's1-24
Aantal pagina's24
ISBN van elektronische versie978-953-51-5316-0
ISBN van geprinte versie978-953-51-0727-9
DOI's
StatusPublished - aug.-2012

Citeer dit