Bezitsbehoud en bezitsverlies van roerende zaken naar Nederlands en Romeins recht 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

335 Citaten (Scopus)
1283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-8
Aantal pagina's7
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume174
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit