Bezitsverschaffing naast levering van registergoederen? 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2012/4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2012
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit