Bias Blaster: A Game to Beat Interpretation Bias in Psychosis

Lian van der Krieke*, Nynke Boonstra, Aaltsje Malda

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)961-961
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychiatric Services
Volume65
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2014

Citeer dit