Bias Correction Methods Explain Much of the Variation Seen in Breast Cancer Risks of BRCA1/2 Mutation Carriers

Janet R. Vos*, Li Hsu, Richard M. Brohet, Marian J. E. Mourits, Jakob de Vries, Kathleen E. Malone, Jan C. Oosterwijk, Geertruida H. de Bock

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bias Correction Methods Explain Much of the Variation Seen in Breast Cancer Risks of BRCA1/2 Mutation Carriers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases