Bibliografie van de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek 2007-2008

Caroline Godfried, Ane van der Leij

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageBibliography of Dutch and Flemish Scandinavian Studies
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)271-332
  TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit