Bifactor Analysis to Disentangle the Depression-Dementia Association

Marij Zuidersma*, Richard Oude Voshaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1201-1201
Aantal pagina's1
TijdschriftJama psychiatry
Volume73
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2016

Citeer dit