'Big bang'for Tertiary birds? A reply

Marcel van Tuinen*, Tara Paton, Oliver Haddrath, Allan Baker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)442-443
Aantal pagina's2
TijdschriftTrends in Ecology Evolution
Volume18
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit