Big Data and International Relations

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)377-389
Aantal pagina's13
TijdschriftEthics & International Affairs
Volume29
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 14-dec.-2015

Citeer dit