Bij de vleet: een kwantor op afstand

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)153-165
  Aantal pagina's13
  TijdschriftTabu. Bulletin voor Taalwetenschap
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit