Bijbel en traditie over geweld. Geweld in het Oude Testament

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17 - 20
Aantal pagina's4
TijdschriftOecumenische Bezinning
StatusPublished - 2001

Citeer dit