Bijdrage tot de kennis der endometriosen

Luitje Johan Torringa

Onderzoeksoutput

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

Na een korte inleiding, waarin de kwestie van de nomenclatuur wordt besproken, wordt in Hoofdstuk I een beeld gegeven van de pathologische anatomie. In het eerste gedeelte hiervan wordt de microscopische bouw beschreven; in het tweede gedeelte passeeren de verschillende localisaties, die in de litteratuur beschreven werden, de revue. Naar deze localisaties verdeelt men de endometrioscn in interne en externe, welke laatste weer te scheid en zijn in intra-en extraperitoneale. Van de extraperitoneale endometriosen ligt een gedeelte op plaatsen, waar gedurende de embryonale ontwikkeling coeloomepitheel aanwezig geweest is en die men dus genetisch van eventueele resten hiervan kan afleidcn. De overige localisaties staan in geen enkel verband met het peritoneum. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Engelhard, G., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning15-jun-1938
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1938

Citeer dit