Bijdrage tot de kennis der sympathische ophthalmie

Petrus Casparus Römer

Onderzoeksoutput

121 Downloads (Pure)

Samenvatting

1. Van de theorieen over het onstaan der sympathische ophthalmie verdienen de theorieen, welke het ontstaan aan bacterieen toeschrijyen de voorkeur boven de anaphylaktische theorie. 2. Papillitis sympathica wordt niet door overdracht van toxinen langs de N.n. optici veroorzaakt, maar vermoedelijk eveneens door metastase van bacterieen. ... Zie: Conclusies
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Rochat, G.F. , Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning29-jun-1921
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 29-jun-1921

Citeer dit