Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen

Geert Jan Buitenhof

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

133 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het spreekt vanzelf, dat dit proefschrift niet veer nieuws kan brengen, nadat reeds zooveel mannen van erkende bekwaamheid het hunne over Constantijn Huygens gezegd hebben. He! biedt hoogstens eenige aanvulling van materiaal voor de neg steeds ontbrekende biographie van onzen grooten zeventiende-eeuwer. De gegevens voor het eerste hoofdstuk, waarin enkele bijzonderheden over zijn opvoeding worden medegedeeid, waarop tet nu toe minder de aandacht gevestigd is, putte ik in hoofdzaak uit de onvoltooide autobiographie van 1631, die in 1897 door den heer Worp het Iicht heeft gezien, een belangwekkend werk, waarin Huygens veel aardigs heeft neergelegd en waarin veel wat in Huygens leefde een weerspiegeling vindt. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kluyver, Albert, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning19-mei-1923
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1923

Citeer dit