Bijlagen Integrale Evaluatie Beton- en Metselzandwinning Overijssel

Geessien Kuiper, Johannes Woltjer, Paul Ike, Henk Voogd

OnderzoeksoutputProfessional

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport behoort bij het hoofdrapport Integrale Evaluatie Beton- en Metselzandwinning Overijssel. In dit rapport is een beschrijving opgenomen van de gebruikte Evamix-procedure en de criteria, indicatoren en scores die in het onderzoek zijn gebruikt. Tevens is een overzicht van de geraadpleegde bronnen bijgevoegd.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Overijssel
Aantal pagina's50
StatusPublished - jul-1994

Citeer dit