Bijsturen, of herzien. Recensie van Silvio Funtowicz, Lieve Goorden, John Grin en Pieter Leroyet. Wetenschap, maatschappij, politiek: wie stuurt wie?

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)36 - 36
TijdschriftOpenbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2008

Citeer dit