Bijzonderheden rondom schulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer42
Pagina's (van-tot)17-22
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2018

Citeer dit