Bio-adrenomedullin as a potential quick, reliable, and objective marker of congestion in heart failure

Daan Kremer, Jozine M. ter Maaten, Adriaan A. Voors*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1363-1365
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2018

Citeer dit