Bioanalysis and pharmokinetics of Oxyphenonium Bromide

Jan Egbert Greving

Onderzoeksoutput

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Zeeuw, Rokus, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1981

Citeer dit