Biocatalytic Enantioselective Hydroaminations Enabling Synthesis of N-Arylalkyl-Substituted L-Aspartic Acids

Mohammad M. Abidin, S Thangavelu, Laura Bothof, Pieter Tepper, Andy-mark Thunnissen, Gerrit J. Poelarends*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6407–6411
Aantal pagina's12
TijdschriftOrganic & Biomolecular Chemistry
Volume19
Nummer van het tijdschrift29
Vroegere onlinedatum30-jun.-2021
DOI's
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit