Biocompatibility and degradation comparisons of four biodegradable copolymeric osteosynthesis systems used in maxillofacial surgery: A goat model with four years follow-up

Barzi Gareb*, Nico B. van Bakelen, Léon Driessen, Pieter Buma, Jeroen Kuipers, Dirk W. Grijpma, Arjan Vissink, Ruud R.M. Bos, Baucke van Minnen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biocompatibility and degradation comparisons of four biodegradable copolymeric osteosynthesis systems used in maxillofacial surgery: A goat model with four years follow-up'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Chemical Engineering

Keyphrases