Biodiversity in rubber agroforests

Hendrien Beukema

  Onderzoeksoutput

  1130 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Jungle rubber tuinen zijn extensieve rubber agroforests die qua structuur op secundaire bossen lijken, en waarin wilde soorten door de boer worden getolereerd. Met het verdwijnen van het laaglandregenwoud rijst de vraag of de begroeiing die ervoor in de plaats komt een aantal kenmerken en functies van het oorspronkelijke bos kan behouden. Dit proefschrift is een evaluatie van de rol van rubber (Hevea brasiliensis) agroforests in het behoud van soorten van het laaglandregenwoud in Sumatra. Primair bos en rubberplantages dienden als referentiesystemen voor biodiversiteits- en rubberproductie-waarden. De rubberplantages bestonden voornamelijk uit rubberbomen (98% van de bomen), terwijl het percentage rubberbomen in de jungle rubber agroforests gemiddeld slechts 41% was. Nieuwe biodiversiteitsgegevens over terrestrische en epifytische pteridofyten werden verzameld, en vergeleken met bestaande gegevens over bomen en vogels. De leeftijd van de jungle rubber proefvlakken varieerde van 9 tot 74 jaar, terwijl de leeftijd van de proefvlakken in rubberplantages 5 tot 19 jaar was. In de ondergroei van jungle rubber werd een redelijk aantal 'bossoorten' wordt gevonden, en verscheidene soorten terrestrische pteridofyten kunnen als indicatorsoorten voor bosverstoring en regeneratie van het bos gebruikt worden. Hoewel het behoud van soorten in jungle rubber door het beheer en door een herbeplantingscyclus van ongeveer 40 jaar wordt beperkt, draagt dit bosachtige landgebruik bij aan de soortenrijkdom in een verarmd landschap dat steeds meer door monocultuurplantages gedomineerd wordt. Oudere jungle rubber agroforests hebben een grotere natuurwaarde, maar zijn meestal minder productief voor de boer.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Andel, Jelte, Supervisor
  • Werger, M.J.A., Supervisor, Externe Persoon
  • van Noordwijk, M, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning1-nov-2013
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036763004
  Elektronische ISBN's9789036762991
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit