‘Biography as a correction to history’

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  251 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)31-37
  Aantal pagina's7
  TijdschriftLes Grandes Figures historiques dans les lettres et les arts
  Volume2017
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - dec.-2017

  Citeer dit