‘Biography in the Public Sphere. The Year in the Netherlands’

  OnderzoeksoutputProfessional

  1 Citaat (Scopus)
  289 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)641-647
  Aantal pagina's7
  TijdschriftBiography; an interdisciplinary quarterly
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - mrt.-2017

  Citeer dit