Bioinspired Surfaces and Materials

Romana Schirhagl (Redacteur), Christoph Weder (Redacteur), Christoph Weder (Redacteur), Jiang Lei (Redacteur), Hans Marcus Textor (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftChemical Society Reviews
Volume45
Nummer van het tijdschrift2 (special issue)
StatusPublished - 2016

Citeer dit