Bioinspired surfaces and materials

Romana Schirhagl, Christoph Weder, Jiang Lei, Carsten Werner, Hans Marcus Textor*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)234-236
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Society Reviews
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit