Biological ageing and cardiovascular disease

Nilesh J. Samani*, Pim van der Harst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

94 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)537-539
Aantal pagina's3
TijdschriftHeart
Volume94
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2008

Citeer dit