Biological significance, genetics and evolutionary origin of variability in behaviour within and between inbred strains of mice Mus musculus

Geert A. van Oortmerssen

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baerends, G, Supervisor
  • Feenstra, Willem, Supervisor
  StatusPublished - 1970

  Citeer dit