Biomass pyrolysis for chemicals

P. de Wild, H. Reith, E. Heeres

OnderzoeksoutputAcademic

78 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185-208
Aantal pagina's24
TijdschriftBiofuels
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit