Biomechanical models and the analysis of form: a study of the mammalian masticatory apparatus

W.A. Weijs*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)707-719
Aantal pagina's13
TijdschriftAmerican zoologist
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1980

Citeer dit