Biomimetics: Flying like a fly

David Lentink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)306-307
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume498
Nummer van het tijdschrift7454
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit