Biopoliittisia näkökulmia inhimilliseen turvallisuuteen: Foucault, Agamben ja biovallan ‘ihminen'

Suvi Alt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageBiopolitical Perspectives on Human Security: Foucault, Agamben, and the 'Human' of Biopower
  Originele taal-2Finnish
  Pagina's (van-tot)49-68
  Aantal pagina's18
  TijdschriftKosmopolis
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit