BLACK-HOLES AND THE SHAPES OF GALAXIES

CA NORMAN*, A MAY, TS VANALBADA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-34
Aantal pagina's15
TijdschriftAstrophysical Journal
Volume296
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1985

Citeer dit