BLEACHING AND COUNTERSTAINING OF FINK-HEIMER STAINED SECTIONS

J IJKEMAPAASSEN*, PO GERRITS, A GRAMSBERGEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)111-113
  Aantal pagina's3
  TijdschriftStain technology
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit