Blijvend verbeteren. Evaluatie van het wijkverbeteringsproject 'Tuindorp om te blijven' in de wijk Tuindorp in Coevorden

M. Hazenberg

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

453 Downloads (Pure)

Samenvatting

Blijvend verbeteren. Evaluatie van het wijkverbeteringsproject 'Tuindorp om te blijven' in de wijk Tuindorp in Coevorden Dit rapport bevat de evaluatie van de sociale component van het project 'Tuindorp om te blijven'. Om het onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van de aanwezige documentatie betreffende het project, van gesprekken met de sociale spelers en er is een enquête gehouden onder de buurtbewoners. Het project 'Tuindorp om te blijven' startte in 1998 en werd gekenmerkt door een integrale en interactieve aanpak. Niet alleen de toestand van de woningen maar ook de woonomgeving en de sociale en sociaal-economische situatie in Tuindorp vroegen om aandacht. De gemeente Coevorden en de woningstichting Domesta besloten tot samenwerking om de situatie op de verschillende terreinen te kunnen verbeteren. Daarnaast was een belangrijke rol weggelegd voor de politie, het opbouwwerk en de Buurt en Speeltuinvereniging (BSV). Ook de bewoners werden actief betrokken bij het project. Hun stem was van doorslaggevend belang bij de besluitvorming en uitvoering.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's62
StatusPublished - 2006

Citeer dit