Blockade of CD154 at the time of donor-specific blood transfusion does not improve kidney graft survival in rhesus monkeys

J Ringers, M Ossevoort, K Haanstra, R Kroczek, D Volk, M Jonker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)524-524
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume33
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa
Evenement18th World Congress of the Transplantation-Society - ROME, Italy
Duur: 27-aug-20001-sep-2000

Citeer dit