Blocking of costimulation prevents kidney graft rejection in rhesus monkeys.

Miriam Ossevoort, J Ringers, L Boon, K Lorre, Y van den Hout, E M Kuhn, M De Boer, M Jonker, P de Waele

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2165-2166
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit